Home

Duiken is een leuke en uitdagende sport. Een sport waarbij veiligheid voorop staat. Als duiker leer je al direct in de opleiding dat er risico's zijn. Risico's die te verkleinen zijn door veiligheidsmaatregelen als het goed kennen van noodprocedures, kennis over barotraumata en decompressieziekte en een betrouwbare buddy.

Ook leer je dat je "gezond" en "fit" moet zijn om te mogen duiken. Met bepaalde ziekten, medicijnen of aandoeningen kan je grotere risico's lopen, soms met invaliderende of zelfs fatale afloop. Met andere aandoeningen mag je juist wel of beperkt duiken. Soms realiseren (aspirant) duikers niet, dat ze gezondheidsrisico's lopen door aandoeningen of medicijngebruik. Veel clubs en buitenlandse duikscholen vragen dan ook een gezondheidsverklaring of keuringsbewijs, in te vullen door een arts. Om goed te weten welke gezondheidsrisico's een individuele duiker loopt, is het verstandig om zich medisch te laten keuren door een sportduikarts.

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde adviseert altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten verrichten voorafgaand aan een eerste (zwembad)duik. Voor duikers tot 50 jaar is het verstandig zich een keer per 3 jaar te laten keuren, vanaf 50 jaar jaarlijks. Een kleine (tussen-)keuring is mogelijk bij een veranderde medische situatie, na een duikongeval of (onder 50 jaar) t.b.v. een jaarlijks keuringsbewijs voor het buitenland of duiken in clubverband.

 

 

 

 

SCUBA Dokter - Amsterdamsestraatweg 554, 3553 EN Utrecht - Tel: 030-2442565 (Huisartsenpraktijk Elinkwijk) - KvK 6004479 - duikkeuring@xs4all.nl